Felles innsats i Nord - Regional ASK-konferanse

Felles innsats i Nord - Regional ASK-konferanse

Kontaktperson: Britt Karin Bakkefjell 755 70528

 

Målgruppe:
Foresatte, kommunalt ansatte i barnehager, skoler, PPT, Helse og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten i Helse Nord med ansvar for barn, unge og voksne med språk og kommunikasjonsvansker.

Program:

Torsdag 9. november
09.00 - 09.30 Registrering og kaffe
09.30 - 09.45 Åpning ved Wenche Berget
                      Praktisk informasjon v/Britt Bakkefjell
09.45 - 11.00 Hva er Alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK) og hvordan benytte dette for mennesker med kommunikasjonsvansker
                      • Sidsel Romhus
10.45 - 11.00 ASK-veilederen - et pedagogisk hjelpemiddel
                      • Hilde Kolstad Danielsen
11.00 - 11.15 Pause
11.15 - 12.00 Kommunikasjonsmetoden Pecs
                       • Spesialpedagog Elin Murbrekk
12.00 - 13.00 Lunsj – Utstilling av hjelpemidler
13.00 - 13.45 Pecs i praktisk bruk
                      • Ragnhild Ø Frøseth
13.45 -14.15 Tegn til tale
                      • Grete Bergerud
14.15 - 14.45 Pause m/kaffe og kake
14.45 - 15.15 Hvordan samarbeider og deler vi kompetanse innenfor ASK-området i nord.
                      Tverrfaglige og tverretatlige nettverk Berit Dyrstad og Edda Granly
15.15 - 17.30 Presentasjon av kommunikasjonshjelpemidler
                      • Normedia
                      • Abilia
                      • Cognita
                      • Tobii Dynavox


Fredag 10. november
08.30 - 09.00 Kaffe
09.00 - 09.30 Hvordan søke hjelpemidler – vedtak
                      • NAV-hjelpemiddelsentral Nordland
09.30 - 10.30 Kommunikasjonsbok i praktisk bruk
                       • Edda Granly
10.30 - 10.45 Pause
10.45 - 11.30 Utredning ved behov for ASK
                      • Kristine Stadskleiv
11.30 - 12.00 Lunsj
12.00 - 14.45 ASK-utredning fortsetter
                      • Kristine Stadskleiv
14.45 - 15.00 Avslutning av konferansen
                      • Britt Bakkefjell

Det vil kunne bli foretatt noen justeringer i det endelige programmet

Informasjon

Dato 09-11-2017 09:00
Slutter dato 10-11-2017 15:00
Påmelding fra 01.12.2016
Kapasitet 120
Registrert 120
Ledige plasser 0
Påmeldingsfrist 20-10-2017 23:55
Pris per billett Konferanseavgift kr.500,-
Kontaktperson Odd Leithe
Sted Festsalen, Rønvik
Sorry, the event is now full and we could not accept more registration

Location Map